Het lage-inkomensvoordeel (LIV), loop het extra geld niet mis!

het lage inkomensvoordeel

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers een belastingvergoeding krijgen voor werknemers die een laag inkomen hebben. Deze vergoeding heet het lage-inkomensvoordeel (LIV). Wees op de hoogte van deze regeling voordat je een werknemer in dienst neemt!

Waarom?

De belastingdienst wil bedrijven stimuleren om werknemers in dienst te houden of te nemen. De vergoeding verlaagt uiteindelijk de loonkosten. Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per werknemer per jaar!

Voorwaarden

Er zijn 4 voorwaarden waar u als werkgever moet voldoen:

 • de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen
 • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar
 • de werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% (2018: € 9,82) en maximaal 125% (2018: € 12,29) van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder

Voldoet u als werkgever aan deze voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor deze vergoeding.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn uren waarover loon is betaald, dit zijn:

 • de contracturen
 • niet-gewerkte, maar wel uitbetaalde uren. Bijv. betaald verlof (vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof)
 • niet-opgenomen, maar wel uitbetaalde verlofuren
 • uitbetaalde overwerkuren

Geen verloonde uren zijn:

 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren. Bijv. onbetaalde overwerkuren
 • niet-gewerkte onbetaalde uren. Bijv. onbetaald verlof (ouderschapsverlof, sabbatical)

Kortom de verloonde uren zijn de uitbetaalde uren, ongeacht of hiervoor is gewerkt. Onbetaalde uren zijn geen verloonde uren. Waarom lichten we dit wat uitgebreider toe? De verloonde uren bepalen of je in aanmerking komt voor deze vergoeding en uiteindelijke de hoogte van het belastingvoordeel.

Wat is het gemiddelde uurloon?

Het gemiddelde uurloon van een werknemer is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren. Het jaarloon is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, als uitgangspunt kunt u kolom 8 nemen van de loonstaat. Dit staat gelijk aan het loon voor werknemersverzekeringen. Het jaarloon is dus inclusief vakantiegeld, 13e maand etc. Let op, het gemiddelde uurloon is dus wat anders dan het bruto uurloon.

Hoeveel krijg ik terug?

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon van de werknemer. Deze tegemoetkoming kan onderverdeeld worden in 2 groepen:

 • voor werknemers die € 9,82 of meer, maar niet meer dan € 10,81 per uur verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 (grensbedragen 2018)
 • voor werknemers die meer dan € 10,81, maar niet meer dan 12,29 per uur verdienen, krijgt de werkgever een vergoeding van € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 (grensbedragen 2018)

Wat moeten we doen om deze vergoeding te krijgen?

Niets! Dat is niet helemaal waar, maar u hoeft als werkgever geen actie te ondernemen om het LIV te ontvangen. Het UWV berekent de hoogte van deze vergoeding op basis van de ingediende loonaangifte en speelt dit vervolgens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst keert het lage-inkomensvoordeel vervolgens medio volgend kalenderjaar het bedrag automatisch uit. Het enige wat u hoeft te doen is voldoen aan de voorwaarden. Daarbij let u extra op:

 • de verloonde uren
 • het gemiddelde uurloon
 • een correct ingediende aangifte Loonheffingen

Handige tool

Werkgevers kunnen handig via de regelhulp lage-inkomensvoordeel controleren of zij recht hebben op deze vergoeding. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u eenvoudig met de LIV-calculator de hoogte van de vergoeding berekenen.

Op zoek naar een boekhouder of administratiekantoor?

Wij werken uitsluitend voor dienstverlenende MKB-bedrijven. Bent u op zoek naar een boekhouder? Plan dan meteen een gratis demo in!

Contact

Controlligence B.V.
Javastraat 6
3016 CE Rotterdam
085-1302527
info@controlligence.nl

Locatie

Rotterdam