Boekhouder Rotterdam | Boekhoudwerkzaamheden & Advies

Boekhouder Rotterdam | Boekhoudwerkzaamheden & Advies

Controllerskantoor, een nieuw concept!

U heeft waarschijnlijk eerder gezocht naar Boekhouder Rotterdam of Boekhouder in de regio RotterdamOf naar “Boekhoudkantoor” of “Administratiekantoor” in de regio Rotterdam.

Wilt u alleen voldoen aan (fiscale) wet- en regelgeving of heeft u ook de behoefte aan meer inzicht en managementinformatie voor uw bedrijfsvoering?

Wanneer u geïnteresseerd bent in beide aspecten, dan bent u bij Controlligence aan het juiste adres. Bij Controlligence helpen wij MKB ondernemingen graag met werkzaamheden die normaliter door accountants- en administratiekantoren worden uitgevoerd, maar ligt de focus op managementinformatie.

Wij gaan een stap verder en dieper, in tegenstelling tot accountantskantoren zijn wij gericht op de interne verslaggeving.

Deze denkwijze en nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat Controlligence gezien wordt als een modern financieel bureau, oftewel een controllerskantoor. Onze missie is om vanuit financieel oogpunt ondernemingen te ondersteunen bij besluitvorming. Lees verder om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Klassieke accountantskantoren

De klassieke dienstverlening op gebied van accountancy, richt zich voornamelijk op wet- en regelgeving. Accountantskantoren voeren financiële administraties, dienen fiscale aangiften in en stellen jaarrekeningen samen. Werkzaamheden die gericht zijn op de externe verslaggeving.

De klant krijgt een aantal maanden nadat het jaar is verstreken de jaarrekening. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Meestal is dit het enige overzicht dat MKB-ondernemingen krijgen van de accountant.

De cijfers in het overzicht zijn vaak niet actueel, hebben betrekking op het verleden en worden vaak op totaalniveau weergegeven. Hierdoor kan deze informatie in beperkte mate gebruikt worden bij besluitvorming. De klant voldoet in ieder geval wel aan (fiscale) wet- en regelgeving.

Behoefte aan meer inzicht en managementinformatie voor bedrijfsvoering en sturing?

managementinformatie-van-controlligence-uit-rotterdam-2Controlligence helpt MKB ondernemingen graag met administratieve en fiscale werkzaamheden zodat de klant voldoet aan (fiscale) wet- en regelgeving. Maar tegelijkertijd willen wij de klant helpen bij besluitvorming. Om dat te doen gaan wij een stap verder. In tegenstelling tot accountantskantoren zijn wij gericht op de interne verslaggeving.

Controlligence is van mening dat ondernemingen actuele en relevante managementinformatie nodig hebben om inzicht te krijgen in de onderneming.

Het voldoen aan wet- en regelgeving is geen doelstelling, maar een vereiste.”

Inzicht geeft rust en is de basis voor beheersing en besluitvorming. Het voldoen aan wet- en regelgeving is geen doelstelling, maar een vereiste. De doelstelling is om actuele relevante managementinformatie uit de onderneming krijgen om adequate besluiten te kunnen nemen.

Actuele cijfers

Door de toename van concurrentie en veranderingen op het gebied van technologie komt u als ondernemer steeds vaker voor beslissingen te staan, die vaak snel en adequaat genomen moeten worden. Naast besluitvorming dienen cijfers vaak als onderbouwing of moeten deze ter verantwoording worden afgelegd richting stakeholders. Door over actuele cijfers te beschikken kan dit snel en efficiënt.

Normaliter is de klant gewend om eenmaal per jaar, circa 3 tot 6 maanden nadat het jaar is verstreken een financieel overzicht te krijgen van de accountant. Dat vinden wij voor veel MKB bedrijven te weinig. Afhankelijk van de behoefte van de klant rapporteren wij daarom op maand- of kwartaalbasis.

Relevante managementinformatie

Van totaal naar diepgaande informatie (KPI)

managementinformatie van een boekhoudkantoorDaar waar de gebruikelijke financiële rapportages zoals de jaarrekening gericht zijn op wet- en regelgeving en vaak alleen cijfers op totaalniveau weergeven, levert Controlligence diepgaande financiële en managementinformatie. Deze informatie is gericht op de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) van de onderneming. KPI’s zijn indicatoren die de prestaties van ondernemingen analyseren. Het nut van KPI’s is dat ze belangrijke informatie verstrekken over de organisatie.

Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in de omzet of winst op totaalniveau, maar ook per vestiging, filiaal, product, uur, oftewel informatie die de klant kan gebruiken bij besluitvorming. Daarbij zorgen wij ervoor dat relevante managementinformatie volledig aansluit op de boekhouding.

Verleden en toekomst

Normaliter krijgt de klant eenmaal per jaar een financieel overzicht van de accountant, dit is vaak de jaarrekening. De jaarrekening zegt iets over het verleden. Om een goed beeld van het bedrijf als geheel te krijgen en de richting die het opgaat, zijn wij van mening dat er zowel naar het verleden als de toekomst gekeken moet worden.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, dat klopt. Maar resultaten in het verleden zijn ideaal voor evaluatie en kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om voorspellingen te doen voor de toekomst. Kijken naar de toekomst met behulp van prognoses en begrotingen is belangrijk voor operationele planning en besluitvorming.

Winst en liquiditeit

boekhouder uit rotterdam westplein 11De ene ondernemer kijkt naar de winst, de ander naar de liquiditeit (cash). Wij kijken naar beide aspecten; het zijn 2 verschillende aspecten die beide essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk om beide componenten te begrijpen, de ondernemer heeft hier vaak moeite mee. Om een voorbeeld te geven, wanneer wij naar de liquiditeit kijken van een onderneming maken wij vaak een liquiditeitsbegroting voor de klant.

Het doel van deze begroting is om inzicht te geven in de toekomstige kasstromen van de onderneming. Inzicht wordt verkregen in onder andere: investeringsmogelijkheden, aflossingscapaciteit, financieringsbehoefte, winstuitkeringen en de mate waarin de onderneming haar kortlopende schulden kan betalen.

Kortom, wat wij verstaan onder relevante managementinformatie:

 • Informatie op zowel totaal- als KPI-niveau
 • Informatie gericht op het verleden en de toekomst
 • Informatie over het resultaat, de balans en liquiditeit
Moderne presentatie

Controlligence is modern en van deze tijd. De actuele en relevante managementinformatie wordt gepresenteerd in een dashboard. Het dashboard is volledig ingericht en aangepast aan de onderneming. Het is gebruiksvriendelijk, te allen tijde beschikbaar en kan overal via internet geraadpleegd worden.

Het dashboard is gekoppeld met het boekhoudpakket en komt tot stand door de boekhouding en aanvullende gegevens. 

Is het efficiënt?

Jazeker, idealiter beginnen wij vanuit de boekhouding. Tijdens het voeren van de boekhouding houden wij rekening met eventueel benodigde managementinformatie. Wij registeren data zodanig dat dit later gebruikt kan worden bij het analyseren en presenteren van managementinformatie. Doordat Controlligence op de hoogte is van alle financiële ins en outs van uw bedrijf zijn wij  daadwerkelijk betrokken bij uw onderneming en begrijpen wat er speelt. Hierdoor kan snel en efficiënt  advies gegeven worden daar waar nodig. Omdat de cijfers actueel zijn en managementinformatie direct beschikbaar is, is er minder tijd nodig voor het uitvoeren van reguliere accountancy- en fiscale werkzaamheden.

Samenwerking

Controlligence gelooft in samenwerking, zo werken wij ook samen met accountantskantoren in de regio Rotterdam. Het komt voor dat MKB ondernemingen een eigen accountant hebben voor het voldoen van fiscale verplichtingen maar wel de behoefte hebben aan managementinformatie voor sturing. Controlligence zorgt dan voor het voorwerk en het dashboard, het accountantskantoor voor het samenstellen van de jaarrekening. Zo blijven beide partijen betrokken en kan de klant optimaal gebruik maken van de kennis en expertise van beide kantoren.

Om als “externe controller” te fungeren en de behoeften van de klant optimaal te vervullen, bieden wij u de volgende pakketten aan:

 • Basis Boekhouding
 • Belastingaangiften
 • Resultaatbepaling & balanscontrole
 • Belastingadvies
 • Financieel management dashboard
 • Management sparringpartner
 • Jaarrekening
 • Salarisadministratie


 • Basic
 • Voor ondernemingen die alleen aan wet- en regelgeving willen voldoen.
 • Optioneel
 • Optioneel


 • Premium
 • Voor ondernemingen die aan wet- en regelgeving willen voldoen en behoefte hebben aan managementinformatie.
 • Optioneel
 • Optioneel

Meer informatie?

Voor meer informatie over onze diensten en een indicatie van de kosten kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend introductiegesprek. In dit gesprek bespreken we graag wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Controlligence

Beoordeeld 4.8/5 gebaseerd op 13 recensies