Controlligence - Financial & Business Control MKB
business controller

Wij richten ons op MKB bedrijven

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven valt onder het midden- en kleinbedrijf, oftewel het MKB. Deze bedrijven zijn meestal niet controleplichtig, toch maken zij vaak gebruik van een accountant. Accountantskantoren ondersteunen MKB-bedrijven bij het voeren van de administratie, stellen de jaarrekening op en verzorgen de fiscale aangiften.

Deze werkzaamheden zijn gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving. Eenmaal per jaar stellen zij de jaarrekening op waarin de financiële cijfers gepresenteerd staan. Deze cijfers hebben betrekking op het verleden en worden vaak alleen op totaalniveau weergegeven waardoor deze in beperkte mate gebruikt kunnen worden voor besluitvorming. 

Wij leveren actuele & relevante managementinformatie

Ondernemers hebben managementinformatie nodig om inzicht te krijgen in de onderneming. Inzicht geeft rust en is de basis voor beheersing en besluitvorming.

Informatie die wat meer zegt dan alleen de omzet en winst, informatie niet alleen gericht op het verleden maar ook op de toekomst. Informatie die gedurende het jaar gedeeld wordt in plaats van eenmaal per jaar.

Controlligence is van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving geen doelstelling moet zijn maar een vereiste. De doelstelling is om actuele relevante managementinformatie uit de onderneming te krijgen om adequate besluiten te kunnen nemen.

Wij zijn nauw betrokken bij uw bedrijf

Controlligence ondersteunt MKB-bedrijven door financieel aan wet- en regelgeving te voldoen en tegelijkertijd deze bedrijven voortdurend van managementinformatie te voorzien zodat zij inzicht hebben en blijven houden in hun onderneming.

Door werkzaamheden te verrichten die zowel door accountants- als administratiekantoren en controllers uitgevoerd worden, kunnen we MKB-bedrijven optimaal ondersteunen om aan beide aspecten te voldoen. De effectieve en efficiënte werkwijze die wij hanteren zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid, een belangrijk begrip voor samenwerking.

01

Actuele cijfers

Actuele cijfers

Door de toenemende concurrentie en technologische ontwikkeling zijn actuele cijfers onmisbaar. Meer informatie hierover?

Klik hier om verder te lezen
02

Relevante managementinformatie

Relevante managementinformatie

Diepgaand, historisch, KPI, liquiditeit en gericht op de toekomst. Meer weten over relevante managementinformatie?

Klik hier om verder te lezen
03

Presentatie

Presentatie

“Het oog wil ook wat”. Modern, veilig en toegankelijk, meer weten over hoe wij informatie delen en presenteren?

Klik hier om verder te lezen